Wednesday, February 4, 2009

paano magbasa ng mapa

REPORT SHEET

IPINASA NILA:

Chua, Katherine

Gonzaga, Earlene

Misador, Jade

Te, Benson

Yabut, Mharvic

IPINASA KAY:

Bb. Beverly Siy

OBJECTVES:

· Upang magkaroon ng ideya hinggil sa paksang “Pagbasa sa Mapa”

· Upang magamit ng tama ang mapa

· Upang mapagbuti ang kasanayan sa pagbasa ng mapa

ANO NGA BA ANG ISANG MAPA?

ΕΎ Ang isang mapa ay isang visual na representasyon ng isang lugar. Ito ang paraan upang ipakita ng kabuuan ng isang lugar gamit ang maliit na imahe na iginiguhit.

KAHALAGAHAN NG MAPA:

· Ito ang instrumentong ginagamit upang ang isang tao ay makarating sa di familiar na lugar.

· Ito ang pinakamabilis na paraan upang makilala natin ang mga daan sa iba’t ibang lugar.

· Ito ang tumululong upang tayo ay turuan hinggil sa mga direksyon tungo sa isang pook.

HALIMBAWA NG MAPA:

ANG SAGISAG NA GINAMIT:

PARAAN KUNG PAANO MAGBASA NG MAPA:

1. Maging familiar sa mga elemento na makikita sa mapa gaya ng mga sagisag, mga daanan at mga iba’t ibang hugis na may kinalaman sa binabasang mapa.

2. Hanapin ang pangalan ng hinahnap na lugar sa mga simbolong nakatala.

3. Tignan ang sagisag na inilagay upang magamit ito sa paghahanap ng lugar na nais makita.

4. Gamitin ang impormasyong na nalaman sa “legend” at hanapin ito sa mapa. (halimbawa: ang kulay yellow ay para sa lugar na Centre Block.

5. Tignan ang pasikot-sikot na daan upang makita ang nais puntahan. Kapag alam mo na kung paano ito mararating, maari nang puntahan ang lugar na nais puntahan.